Deltagaravgifter      
 Anmälan senast
 31.1.2012  31.3.2012 10.6.2012

  €/vecka €/dag €/vecka €/dag €/vecka €/dag
 Elitklasser 9021
 10523
 12527
 H/D 8-16
 38 10 50 12 60 14
 Övriga klasser
 83 19 98 22 115 25
       
 Motionsorientering   Vid info
   
 Motionsklasser   50 11  
 Motionsklasser, barn under 13 år
   30 8  
 Motions RR/familjeklass
   45 11  
 Rastiralli   15 4  
 

- Betalningsmottagare: Fin5 / 2012
- IBAN- FI23 4730 6020 0779 68
- SWIFT-CODE: HELSFIHH
- Bank: Suupohjan Osuuspankki, Teuva
- Bankens adress: Porvarintie 16, 64700 Teuva, Finland
- Deltagaren står för bankavgifterna


 

  


    PohA  EepA  PopA  VeiA

                             Databros nappi  KrvBjpg  JukB

                           AspoB  AtriaB DexalB NonameB  KorpelaB                                                            LintuB  Osp  Yaranappi Jonserednappi JokiB                                                                         Nipere ViaB  Agrinappi Hiipakka